Dịch vụ
Mã số: 8

VietNam Air Traffic Management

VietNam Air Traffic Management
Mã số: 8

VietNam Air Traffic Management

Đánh giá
Cung cấp và lắp đặt hệ thống BMS & quản lý năng lượng
Thiết bị: Johnson controls
Dòng sản phẩm: Dự án đã thực hiện bởi TLC
Kho: Chỉ còn 100 sản phẩm
Cung cấp và lắp đặt hệ thống BMS & quản lý năng lượng Thiết bị: Johnson controls
28/02/2020 05:41 CH.
Mô tả sản phẩm
Chiết khấu0
Giỏ hàng của Bạn
Danh sách So sánh
Dịch vụ
VietNam Air Traffic ManagementRating: 5 out of 10459.