Dịch vụ
Mã số: 4

Khách sạn Raffles Le Royal Cambodia

Khách sạn Raffles Le Royal Cambodia
Mã số: 4

Khách sạn Raffles Le Royal Cambodia

Đánh giá
Cung cấp và bảo trì hệ thống BMS & FAS
Thiết bị: Johnson controls
Dòng sản phẩm: Dự án đã thực hiện bởi TLC
Kho: Chỉ còn 100 sản phẩm
Cung cấp và bảo trì hệ thống BMS & FAS Thiết bị: Johnson controls
28/02/2020 05:41 CH.
Mô tả sản phẩm
Chiết khấu0
Giỏ hàng của Bạn
Danh sách So sánh
Dịch vụ
Khách sạn Raffles Le Royal CambodiaRating: 5 out of 10389.