Dịch vụ
Mã số: 3

FV Hospital

FV Hospital
Mã số: 3

FV Hospital

Đánh giá
Cung cấp và nâng cấp hệ thống BMS & quản lý năng lượng
Thiết bị: Johnson controls
Dòng sản phẩm: Dự án đã thực hiện bởi TLC
Kho: Chỉ còn 100 sản phẩm
Cung cấp và nâng cấp hệ thống BMS & quản lý năng lượng Thiết bị: Johnson controls
28/02/2020 05:41 CH.
Mô tả sản phẩm
Chiết khấu0
Giỏ hàng của Bạn
Danh sách So sánh
Dịch vụ
FV HospitalRating: 5 out of 10377.