Dịch vụ
Mã số: 14

Bệnh Viện Mỹ Đức

Bệnh Viện Mỹ Đức
Mã số: 14

Bệnh Viện Mỹ Đức

Đánh giá
Cung cấp và bảo trì hệ thống BMS, FAS
Thiết bị: Delta controls
Dòng sản phẩm: Dự án đã thực hiện bởi TLC
Kho: Chỉ còn 100 sản phẩm
Cung cấp và bảo trì hệ thống BMS, FAS Thiết bị: Delta controls
28/02/2020 05:41 CH.
Mô tả sản phẩm
Chiết khấu0
Giỏ hàng của Bạn
Danh sách So sánh
Dịch vụ
Bệnh Viện Mỹ ĐứcRating: 5 out of 10339.